Kontakt

Kontak2t

TelePizza Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa


NIP: 527-020-24-89
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000011248
Wysokość kapitału zakładowego: 34.430.400,00 zł

Sekretariat:
tel. (22) 869 69 00
(22) 869 69 69
fax (22) 869 69 01

Franchising:
tel. 797 026 900
franchisising@telepizza.pl

Dział Marketingu:
marketing@telepizza.pl

Dział Zakupów (adres tylko dla dostawców):
zakupy@telepizza.pl

Dział Kontroli Jakości i Nowych Produktów:
jakosc@telepizza.pl

Dział HR:
rekrutacja@telepizza.pl