Kontakt

Banner

TelePizza Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa

NIP: 527-020-24-89
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000011248

Wysokość kapitału zakładowego: 55.752.100,00 zł

Sekretariat:

22 869 69 00

22 869 69 69

FAX: 22 869 69 01

Franchising:

Dział Marketingu:

Dział Zakupów

(adres tylko dla dostawców):

Dział Kontroli Jakości i Nowych Produktów:

Dział HR:Opinie:
opinia@telepizza.pl