Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Banner

 

1.    Dane podawane przez Klienta na stronie www.telepizza.pl oraz w trakcie Rejestracji i dokonywania zamówień Produktów są wykorzystywane do kontaktowania się z Klientem w ramach realizacji zamówień, zgłoszeń wysłanych poprzez stronę www.telepizza.pl, księgowych oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy w tym także udostępniane są dostawcom i Partnerom którymi Telepizza posługuje się przy wykonaniu umowy. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Telepizzę informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
2.    Telepizza zapewnia Klientom możliwość wglądu i modyfikacji danych osobowych. Telepizza zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych na ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.