WAŻNE: konsumpcja w restauracji na miejscu zostaje zawieszona do odwołania. Zamówienia realizujemy z dostawą oraz na wynos.

Warszawa, dn. 23.11.2020

 

Regulamin  - promocje dostępne w Telepizza

 

I. Postanowienia ogólne

„Regulamin – promocje dostępne w Telepizza” określa warunki i zasady korzystania z ofert promocyjnych, uprawniających do nabycia określonych produktów dostępnych w menu Organizatora zgodnie z pkt niniejszego regulaminu, zwanych dalej „PROMOCJE”.

 

II. Organizator

Organizatorem promocji jest firma Telepizza Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Postępu 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000011248, wysokość kapitału zakładowego: 55 752 100,00 zł opłacony w całości,  NIP 527-020-24-89, zwana dalej „Organizatorem”.

 

III. Czas trwania promocji

Promocje obowiązują w wybrane dni tygodnia w roku kalendarzowym 2020 (do 31.12.2020) w ramach dokonania zakupów wybranych produktów w sieci lokali Telepizza na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

IV. Zasady promocji

 1. Promocje obowiązują na wybrane produkty z menu Organizatora, dostępnego w sprzedaży w sieci lokali Organizatora, zwane dalej „produktami”.
 2. Uczestnik promocji, uprawniony jest do skorzystania z promocji na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, jeżeli przed złożeniem zamówienia oświadczy, iż przystępuje do wybranej przez niego Promocji i chce złożyć zamówienie, a we wskazanych przypadkach powoła się i przedstawi kupon lub kod promocyjny uprawniający go do skorzystania z danej promocji.
 3. Minimalna wartość zamówienia produktów własnych Telepizza w dostawie, po uwzględnieniu promocji, wynosi:
  1. 29 zł (dotyczy: Warszawa, Konstancin Jeziorna, Latchorzew, Legionowo, Łomianki, Marki, Mroków, Otwock, Piaseczno, Raszyn, Wołomin, Ząbki);
  2. 28 zł (dotyczy: Białystok, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Kraków, Legnica, Lublin, Łodź, Mikołów, Mysłowice, Olsztyn, Płock, Pruszków, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Siedlce, Sopot, Sosnowiec,Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Tychy, Włocławek, Wrocław, Zabrze);
  3. 26 zł (dotyczy: Kościerzyna, Krosno, Nakło nad Notecią, Nowy Dwór Mazowiecki, Rzeszów, Starogard Gdański, Szczecin, Tuchola, Wyszków, Zduńska Wola, Zielona Góra, Żyrardów).
 4. Promocje nie łączą się ze sobą oraz innymi promocjami. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji  lub jej zakończenia bez konieczności podania przyczyny. 
 5. Oferta promocyjna dotyczy następujących promocji:
  1. Super Trio” – promocja obowiązuje przy zakupie trzech pizz z menu z grupy "Podstawowe", "Klasyczne", "Wyśmienite", „Wasze Ulubione”, "Ekskluzywne" lub kompozycja własna do 4 składników. Promocją objęte są pizze: średnie w cenie 17,99 zł za każdą pizzę; duże w cenie 26,99 zł za każdą pizzę. Promocja jest dostępna codziennie w lokalu i w dostawie (zarówno zamówienia złożone telefonicznie jak i za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji).
  2. Super Duo Classic” - promocja obowiązuje przy zakupie dwóch pizz z menu z grupy "Podstawowe", "Klasyczne" lub kompozycja własna do 2 składników. Promocją objęte są pizze: średnia w cenie 19,99 zł za każdą pizzę; duże w cenie 29,49 zł za każdą pizzę. Promocja jest dostępna codziennie w lokalu i w dostawie (zarówno zamówienia złożone telefonicznie jak i za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji). Promocja nie obowiązuje w miastach: Tuchola, Wyszków, Nakło, Kościerzyna, Starogard  Gdański, Krosno, Szczecin.
  3. Super Duo Extra” - promocja obowiązuje przy zakupie dwóch pizz z menu z grupy „Wyśmienite”, „Wasze Ulubione”, „Ekskluzywne” lub kompozycja własna od 3 do 4 składników. Promocją objęte są pizze: średnia w cenie 26,49 zł za każdą pizzę duże w cenie 31,49 zł za każdą pizzę. Promocja jest dostępna codziennie w lokalu i w dostawie (zarówno zamówienia złożone telefonicznie jak i za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji). Promocja nie obowiązuje w miastach: Tuchola, Wyszków, Nakło, Kościerzyna, Starogard  Gdański, Krosno, Szczecin.
  4. Super Uno Classic” – promocja obowiązuje przy zakupie jednej pizzy z menu z grupy „Podstawowe”, „Klasyczne” lub kompozycja własna do 2 składników. Promocją objęte są pizze: małe w cenie 16,99 zł, średnie w cenie 27,49 zł, duże w cenie 29,99 zł, max w cenie 40,99 zł. Promocja jest dostępna codziennie w lokalu z wyłączeniem pizz średnich oraz  w dostawie (zarówno zamówienia złożone telefonicznie jak i za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji). Promocja nie obowiązuje w miastach: Tuchola, Wyszków, Nakło, Kościerzyna, Starogard  Gdański, Krosno, Szczecin, Nowy Dwór Mazowiecki, Zielona Góra, Żyrardów,  Rzeszów, Zduńska Wola.
  5. Super Uno Extra” - promocja obowiązuje przy zakupie jednej pizzy  z menu z grupy „Wyśmienite”, „Wasze Ulubione”, „Ekskluzywne” lub kompozycja własna do 4 składników. Promocją objęte są pizze: małe w cenie 17,99 zł, średnie w cenie  30,49 zł, duże w cenie 36,99 zł, max w cenie 41,99 zł. Istnieje możliwość domówienia dodatkowych  składników za dodatkową opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem. Promocja jest dostępna codziennie w lokalu z wyłączeniem pizz średnich oraz  w dostawie (zarówno zamówienia złożone telefonicznie jak i za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji). Promocja nie obowiązuje w miastach: Tuchola, Wyszków, Nakło, Kościerzyna, Starogard  Gdański, Krosno, Szczecin, Nowy Dwór Mazowiecki, Zielona Góra, Żyrardów,  Rzeszów, Zduńska Wola.
  6. Happy Friday” - promocja obowiązuje przy zakupie trzech pizz z menu z grupy "Klasyczne" lub kompozycja własna z 2 składnikami. Promocją objęte są pizze średnie w cenie 14,99 zł za każdą pizzę. Promocja jest ważna w piątek w dostawie (zarówno zamówienia złożone telefonicznie jak i za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji).
  7. Dużo przyjemności za drobne” - promocja obowiązuje przy zakupie jednej pizzy z menu z grupy "Klasyczne". Promocją objęte są pizze małe w cenie 6,99 zł. Promocja jest ważna w poniedziałek w lokalu.  
  8. 2za1 – dwie pizze w cenie jednej” – promocja dotyczy dwóch pizz w cenie jednej, droższej pizzy.  Promocja obowiązuje na pizzę w rozmiarze średnim, dużym oraz max. Ważna w dostawie przy zamówieniu za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji.  Promocja nie obowiązuje w miastach: Tuchola, Wyszków, Nakło, Kościerzyna, Starogard  Gdański, Krosno, Szczecin, Nowy Dwór Mazowiecki, Zielona Góra, Żyrardów,  Rzeszów, Zduńska Wola.
  9. 3za1 – trzy pizze cenie jednej” - promocja dotyczy trzech pizz w cenie jednej, droższej pizzy.  Promocja obowiązuje na pizze średnie z minimum dwoma składnikami.  Ważna w dostawie  przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego lub aplikacji.  Promocja nie obowiązuje w miastach: Tuchola, Wyszków, Nakło, Kościerzyna, Starogard  Gdański, Krosno, Szczecin, Nowy Dwór Mazowiecki, Zielona Góra, Żyrardów,  Rzeszów, Zduńska Wola, Chorzów oraz Częstochowa.
  10. Pizza za 19,99 zł” - promocja obowiązuje przy zakupie jednej pizzy z menu z grupy "Podstawowe", "Klasyczne", "Wyśmienite", „Wasze Ulubione”, "Ekskluzywne" lub kompozycja własna do 4 składników. Promocją objęte są pizze średnie w cenie 19,99 zł. Promocja ważna codziennie w lokalu. Promocja nie obowiązuje w miastach: Tuchola, Wyszków, Nakło, Kościerzyna, Starogard  Gdański, Krosno, Szczecin, Nowy Dwór Mazowiecki, Zielona Góra, Żyrardów,  Rzeszów, Zduńska Wola.
  11. Odbierz sam, zapłać mniej!” - promocja obowiązuje przy zakupie dwóch pizz z menu z grupy "Podstawowe", "Klasyczne" lub kompozycja własna do 2 składników. Promocją objęte są pizze średnie w cenie 14,99 zł za każdą pizzę.Promocja ważna codziennie w opcji "odbiór osobisty".
  12. Black [FRI]DAYS” - 50% zniżki na pizze. Promocja obowiązuje przy zakupie pizz z menu w rozmiarze średnim, dużym oraz max. Promocja nie obowiązuję pizz małych oraz na cieście Quadroller i American Pan. Ważna w dniach 23-29 listopada 2020 r. z dostawą oraz na wynos. Obowiązuję w sklepie online po zalogowaniu się i wpisaniu kodu BLACK50. Promocja nie obowiązuje w miastach: Tuchola, Wyszków, Nakło, Kościerzyna, Starogard  Gdański, Krosno, Szczecin, Nowy Dwór Mazowiecki, Zielona Góra, Żyrardów,  Rzeszów, Zduńska Wola, Płock.

V. Skargi i reklamacje

 1. Skargi i reklamacje powinny być kierowane drogą elektroniczną na adres: opinia@telepizza.pl lub za pośrednictwem strony http://www.telepizza.pl/opinia , bądź składane pisemnie na adres: Telepizza Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 6, 02-676  Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 2. Skargi i reklamacje powinny zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe uczestnika promocji, jak również pełny opis  reklamowanych zastrzeżeń wraz ze wskazaniem daty i miejsca gdzie zostało dokonane zamówienie. 
 3. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Telepizza może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu jest pełną wersją Regulaminu Promocji, dostępna jest pod adres: http://www.telepizza.pl/podstrona/302/regulamin-promocji lub w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.